Գաղտնիք չէ, որ թվայնացող այս աշխարհում առանց տարրական համակարգչային գրագիտության այլևս չի կարող ապրել ցանկացած անհատ՝ անկախ զբաղվածությունից, հետաքրքրությունների շրջանակից, սոցիալական կարգավիճակից, սեռից, տարիքից և այլն։ Իսկ մեծահասակների համար առավել դժվար է հաղթահարել այս մարտահրավերը, ինչը բերում է բազում դժվարությունների՝ նույնիսկ կենցաղում։ Այդ իսկ պատճառով…