Երիտասարդական ներուժը դրական «փոփոխության» ամենակարևոր ռեսուրսներից է։ Այդ փոփոխության մասշտաբները կարող են լինել տարբեր՝ սկսած նեղ ընկերական շրջապատից մինչև համայնք և բնակավայր։ Համայնքային զարգացման նախաձեռնություններում երիտասարդների ներգրավվածության, սեփական բնակավայրի զարգացման, կյանքի որակի փոփոխության գործում երիտասարդական ներուժի կարևորության գիտակցումով էլ մոտ մեկ ու կես տարի առաջ…