Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիական գիտելիքներին տիրապետել պետք է վաղ հասակից, հետագայում մասնագիտական հեշտ կողմնորոշման և, առհասարակ, հասարակության մեջ լիիրավ տեղ զբաղեցնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ստեղծման օրվանից «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի Հայ-hնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնում, բացի բազմաֆորմատ դասընթացները, իրականացվում են նաև տարբեր կրթական ծրագրեր երեխաների և պատանիների…